Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch & Đầu tư), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 20,2 tỷ USD trong 7 tháng. Riêng tháng 7, lượng vốn đăng ký khoảng 1,75 tỷ USD.

Với hơn 20 tỷ USD đăng ký đổ vào Việt Nam, các nhà đầu tư ngoại phần lớn rót tiền vào các dự án góp vốn, mua cổ phần, gần 4.390 dự án, đạt trên 8,5 tỷ USD, tương đương tăng 78% so với cùng kỳ. Trong khi số dự án đăng ký mới và tăng thêm vốn lần lượt là 8,3 tỷ và 3,4 tỷ USD. 7 tháng đầu năm nay, vốn FDI giải ngân khoảng 10,55 tỷ USD.

Chế biến chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút nhiều nhất dòng vốn ngoại, với 14,5 tỷ USD trong 7 tháng. Bất động sản đứng thứ 2 với gần 1,5 tỷ USD và bán buôn, bán lẻ thu hút hơn 1 tỷ USD.

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, sau 7 tháng các dự án FDI đã nhập 82,5 tỷ USD kim ngạch hàng hoá, xuất khẩu (kể cả dầu thô) 101,1 tỷ USD. Như vậy khu vực này xuất siêu hơn 18,6 tỷ USD.

Nguồn: VNEXPRESS

Comments

More Posts You May Find Interesting