Tập đoàn Bưu chính viễn thông sẽ triển khai chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp theo lễ ký sáng 5/10.

Với nội dung lễ ký kết giữa VNPT và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), VNPT sẽ xây dựng Chương trình hành động hỗ trợ chuyển đổi số, trong đó chú trọng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Về phía VCCI, đơn vị này sẽ giới thiệu các doanh nghiệp để VNPT tiếp cận và tiến hành chuyển đổi.

“Để thành công trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và để tránh bị tụt hậu, các quốc gia phải thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Lễ ký hôm nay cũng vì mục tiêu đó”, ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT nói tại sự kiện.

Ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc VNPT và ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI tại lễ ký. 

Ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc VNPT và ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI tại lễ ký.

Đại diện VNPT khẳng định mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2025 và trở thành Trung tâm dịch vụ Số (Digital Hub) của Châu Á vào năm 2030.

Chuyển đổi số nên bắt đầu từ 2 lĩnh vực, lĩnh vực công và lĩnh vực tư, đại diện VNPT nói. Với các dịch vụ công, chuyển đổi số phải thực hiện 2 nhiệm vụ là số hoá các dịch vụ công mà nhà nước đang cung cấp cho người dân và số hoá các lĩnh vực sự nghiệp công. Trong lĩnh vực tư, cần thực hiện chuyển đổi số theo từng ngành kinh tế.

Trong lĩnh vực công, VNPT đã triển khai nhiều dịch vụ công như trục liên thông văn bản quốc gia. Chính phủ cũng giao VNPT xây dựng cổng dịch vụ công và hệ thống xác thực định danh.

Bộ giải pháp Chính phủ điện tử của VNPT đã được triển khai tới 61/63 tỉnh thành trên cả nước. Hệ sinh thái CNTT chuyên ngành Y tế VNPT-HIS của VNPT đã được triển khai tới 7.278 cơ sở y tế các tuyến, tại 60/63 tỉnh, thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, mạng giáo dục vnEdu của VNPT cũng đã được triển khai tới hơn 12.000 trường với gần 4 triệu học sinh, tại 63/63 tỉnh, thành phố, đại điện doanh nghiệp cho biết.

Trong triển khai Thành phố thông minh, VNPT cũng đã tiếp cận, giới thiệu, triển khai mô hình xây dựng thành phố thông minh (Smart City) tại 28 tỉnh/thành phố. Hệ thống văn bản điện tử đã được VNPT triển khai cho hơn 43 tỉnh/thành phố với hơn 3.052 cơ sở triển khai.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, đại diện VNPT cho biết có 3 yếu tố quan trọng là hạ tầng số; số hoá hệ thống quản lý quản trị (phần mềm quản lý nhân lực, kế toán…); số hoá tư liệu sản xuất (áp dụng công nghệ vào sản xuất).

“Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) lại rất đa dạng nên không thể xây dựng một giải pháp chuyển đổi số cho tất cả doanh nghiệp. Vì lý do đó, với chuyển đổi số của doanh nghiệp, VNPT cần song hành với từng doanh nghiệp trong suốt quá trình chuyển đổi”, đại diện VNPT nói.

Với doanh nghiệp, Tập đoàn VNPT đã phát triển hệ sinh thái các giải pháp để có thể giúp số hóa hoàn toàn một doanh nghiệp như hệ thống xác thực và định danh điện tử eKYC; Hệ thống quản lý kho hàng (VNPT Inventory); Hệ thống kế toán doanh nghiệp (VNPT FMS) …VNPT cũng tăng cường hợp tác với các Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Tập đoàn Sumitomo, Nissho Electronics của Nhật Bản, Siemens của Đức hay Ericsson của Thụy Điển…

“Tất cả những việc đó nhắm tới mục tiêu là tăng cường hàm lượng công nghệ mới trong dịch vụ số mà VNPT cung cấp ra thị trường. Điều đó cũng sẽ tạo ra khác biệt về dịch vụ số của VNPT”, đại diện Tập đoàn khẳng định.

Nguồn: Vnexpress

Comments

More Posts You May Find Interesting