🌷 CƯỚC XANH SAMRAN
🎗 Tính năng:
✅ Vệ sinh bát đĩa, xoong-nồi.
✅ Thiết kế đặc biệt hạn chế vi khuẩn tích tụ.
✅ Miếng rửa mềm mịn siêu bọt.
✅ Dễ dàng vệ sinh ngay sau khi sử dụng.