Mô tả

NƯỚC GIẶT THẢM, NỆM, GHẾ SOFA CÔNG NGHIỆP: 1-2-3
Goodmail PRO GMP (Malaysia)

B1- Hóa chất TẨY ĐỐM 142F

 

B2- Hóa chất TẠO BỌT 340F

B3- Hóa chất XỊT THƠM và KHỬ MÙI 120F