Mô tả

🐹 XỊT ĐUỔI CHUỘT THẢO DƯỢC RUN AWAY 🐹

Đuổi chuột – Côn trùng (Gián, ruồi, muỗi, kiến …) trong phòng, OTO, dây diện, KHO HÀNG ….

Ưu điểm : dạng xịt, chuột ngửi mùi, mang về tổ, chết. KO nguy hiểm = việc bỏ bả, KO gây hại cho người và vật nuôi.