Thiết bị vật tư chống ăn mòn điện hóa

Kẽm chống ăn mòn điện hóa dùng cho Tàu vỏ thép

Chân đế giàn khoan…

ZINC CASTING ROUND SOLID

Nhôm chống ăn mòn điện hóa dùng cho Tàu nhôm

Aluminium Flush mounted anodes

Magiê chống ăn mòn điện hóa dùng cho Tàu nhôm

Magnesium Anodes