Mô tả

Nước giặt công nghệ Hàn Quốc Bali 3.2L, đậm đặc lan tỏa yêu thương😚
👏 1 thùng×4 can, 300K